I, Tổng quan Dịch vụ Sao lưu – Lưu trữ

+ Tư vấn chiến lược hệ thống.

+ Xây dựng yêu cầu, chức năng đối với hệ thống sao lưu, lưu trữ

+ Đánh giá, lựa chọn giải pháp thực hiện

+ Các giải pháp phần mềm backup chuyên dụng của các hãng Symantec, IBM, HP, EMC, Commvault...

+ Các giải pháp lưu trữ chuyên dụng của các hãng EMC, IBM, HP, DELL, Hitachi, NetAPP, Fujitsu, Lenovo

II. Dịch vụ tư vấn, thiết kế, xây dựng mới hệ thống sao lưu

+ Tư vấn chiến lược hệ thống.

+ Xây dựng yêu cầu, chức năng đối với hệ thống sao lưu.

+ Đánh giá, lựa chọn giải pháp thực hiện.

+ Lựa chọn kiến trúc công nghệ hiện đại và phù hợp với lộ trình đầu tư CNTT của cơ quan, doanh nghiệp về quy mô và chi phí.

+ Các giải pháp phần mềm backup chuyên dụng của các hãng Symantec (Backup exec, Net Backup), IBM Tivoli Storage Manager, HP Data Protector, EMC Networker.

+ Các thiết bị thư viện băng từ, băng từ ảo, tủ đĩa backup của các hãng: HP (HP StoreOnce 2600, 4200, 4400), IBM (TS 3100, TS 3200, IBM TS7620 …), EMC (Data Domain DD2500, DD4200, DD4500, và DD7200), Dell.

III. Dịch vụ tư vấn, thiết kế, xây dựng mới hệ thống lưu trữ

+ Tư vấn chiến lược hệ thống.

+ Xây dựng yêu cầu, chức năng đối với hệ thống lưu trữ.

+ Đánh giá, lựa chọn giải pháp thực hiện.

+ Lựa chọn kiến trúc công nghệ hiện đại và phù hợp với lộ trình đầu tư CNTT của cơ quan, doanh nghiệp về quy mô và chi phí.

+ Các giải pháp lưu trữ chuyên dụng của các hãng EMC (EMC Symmetrix VMAX..), IBM (DS8800, Storwize V3700, V7000) , HP( 3PAR. EVA4400..), DELL (Dell Compellent SC040, SC8000..)

 

 

 

Bài viết liên quan