I. Tổng quan Dịch vụ Hạ tầng DC

- Tư vấn, thiết kế, triển khai hạ tầng Trung tâm dữ liệu: mạng, điện, điều hòa,…

- Di dời hệ DC,...

- Tư vấn, thiết kế, thi công hệ thống điện nhẹ- Bảo trì, bảo dưỡng, Bảo hành hệ thống...

1. Hạ tầng Trung tâm dữ liệu

Các hạng mục cơ bản của hạ tầng Trung tâm dữ liệu có thể cung cấp:

+ Giải pháp (Data Center) trọn gói của từng hãng

+ Giải pháp tích hợp sử dụng sản phẩm công nghệ của nhiều hãng

Dịch Vụ :

+ Hệ thống điện, phân phối nguồn và UPS 

+ Hệ thống điều hòa chính xác 

+ Hệ thống cáp mạng và viễn thông 

+ Hệ thống tủ rack 

+ Hệ thống kiểm soát truy cập và giám sát

+ Hệ thống báo cháy, báo khói, chữa cháy, chống rò rỉ chất lỏng, giám sát môi trường Hệ thống sàn nâng

+ Hệ thống tiếp đất và chống sét và các hệ thống quản trị từng phần cũng như tổng thể

2. Di dời hệ thống Công nghệ thông tin

Tư Vấn:

+ Thiết lập, xác định mục tiêu và tiêu chí thành công một cách rõ ràng 

+ Lựa chọn các chiến lược, cách thức thực hiện phù hợp với các mục tiêu đã đặt ra 

+ Xác định lợi ích tài chính và phi tài chính của các giải pháp, kế hoạch 

+ Xác định rõ những ràng buộc về chất lượng so với tiến độ, chi phí có liên quan 

+ Xác định những rủi ro ở mức độ cao, các mối đe dọa và các biện pháp giải quyết 

+ Xác định nguồn lực, kỹ năng và dịch vụ để triển khai

Thiết kế: 

+ Xác định lợi ích và hạn chế của hệ thống, dịch vụ hiện tại 

+ Đề xuất kế hoạch phù hợp với kế hoạch phát triển của doanh nghiệp 

+ Đáp ứng yêu cầu về tài chính và chất lượng 

+ Đảm bảo khả năng phục hồi và dự phòng của hệ thống mạng đa tầng 

+ Đảm bảo các yêu cầu của hệ thống ứng dụng 

+ Hệ thống phân phối điện và UPS Vị trí tủ rack và cáp

+ Hệ thống làm mát và điều hòa

Thi công : 

+ Tháo dỡ. (Đóng gói

+ Di dời. (Vận chuyển)

+ Lắp đặt.(Di chuyển,mở đóng gói,lắp đặt,đi dây…)

+ Kiểm Tra (Hoàn tất, dọn dẹp,hoàn công…)

 

Bài viết liên quan