Crestron AM-101
15/10/2019

* Users: Hỗ trợ lên đến 32 users * Chế độ hiển thị: Cho phép hiển thị lên đến 4 luồng dữ liệu trên

Xem thêm
Crestron MC3
15/10/2019

* Flash: 2 GB * Bộ nhớ mở rộng: Hỗ trợ thiết bị lưu trữ chuẩn USB lên tới 1 TB * Chuẩn giao tiếp:

Xem thêm
Crestron AV3
15/10/2019

* Safe Extended, hỗ trợ tối đa 10 luồng chương trình hoạt động đồng thời * SDRAM: 1 GB *Flash: 4 G

Xem thêm
Crestron CP3
15/10/2019

* SDRAM: 512 MB *Flash: 4 GB * Memory Card: Hỗ trợ thẻ SD và SDHC lên đến 32 GB

Xem thêm
Crestron PRO3
15/10/2019

* SDRAM: 1 GB, Flash: 4 GB * Memory Card: Hỗ trợ thẻ SD và SDHC lên đến 32 GB * Bộ nhớ mở rộng: Hỗ

Xem thêm
Crestron RMC3
15/10/2019

* DDR3 SDRAM: 256 MB *Flash: 4 GB * Bộ nhớ mở rộng: Hỗ trợ các bộ nhớ chuẩn USB

Xem thêm
Crestron DMPS3-200-C
15/10/2019

* Crestron thế hệ 3; thời gian thực, đa luồng bảo vệ/ lõi đa nhiệm, hệ thống lưu FAT Transaction *

Xem thêm
Crestron DMPS3-300-C
15/10/2019

* Crestron thế hệ 3; thời gian thực, đa luồng bảo vệ/ lõi đa nhiệm, hệ thống lưu FAT Transaction *

Xem thêm
Crestron DMPS3-300-C-AEC
15/10/2019

* Crestron thế hệ 3; thời gian thực, đa luồng bảo vệ/ lõi đa nhiệm, hệ thống lưu FAT Transaction *

Xem thêm
Crestron C2N-IO
15/10/2019

* Chuẩn giao tiếp: Cresnet, RS-232, IR/Serial * Chuẩn kết nối: Relay, COM, IR, NET * Nguồn sử dụng

Xem thêm
Crestron DM-MD6X6
15/10/2019

* Video Switcher: 6x6 digital matrix switch * Định dạng tín hiệu đầu vào: HDMI, DVI, DisplayPort Mu

Xem thêm
Crestron DM-MD8X1-4K-C
15/10/2019

* Chuẩn giao tiếp: Ethernet, USB, RS-232, IR/Serial, DigitalMedia, HDBaseT, HDMI * Video Switcher:

Xem thêm