I, TỔNG QUAN DỊCH VỤ HỆ THỐNG, CSDL

+ Giải pháp quản lý định danh và xác thực Active Directory.
+ Giải pháp xây dựng, nâng cấp và chuyển đổi hệ thống thư điện tử - Giải pháp truyền thông hợp nhất Microsoft LYNC
+ Giải pháp ảo hóa và điện toán đám mây Microsoft Private Cloud
+ Dịch vụ tư vấn, xây dựng, triển khai hệ thống UNIX
+ Thiết kế, triển khai các phần mềm giám sát – quản trị hệ thống (IBM Tivoli, Ciscowork, HP openview...

II, GIẢI PHÁP - DỊCH VỤ HỆ THỐNG

 

Bài viết liên quan