Giải pháp - dịch vụ Hạ tầng DC
23/08/2019

Giải pháp - dịch vụ Hạ tầng DC

Tư vấn, thiết kế, triển khai hạ tầng Trung tâm dữ liệu: mạng, điện, điều hòa,…

Xem thêm
Sao lưu - Lưu trữ
23/08/2019

Sao lưu - Lưu trữ

Tư vấn chiến lược hệ thống. Xây dựng yêu cầu, chức năng đối với hệ thống sao lưu, lưu trữ

Xem thêm
Dịch vụ Hệ thống, CSDL
19/08/2019

Dịch vụ Hệ thống, CSDL

Giải pháp quản lý định danh và xác thực Active Directory. Giải pháp xây dựng, nâng cấp và chuyển đổi hệ thống thư điện tử - Giải pháp truyền thông hợp nhất Microsoft LYNC

Xem thêm
Dịch vụ Mạng & Bảo mật
19/08/2019

Dịch vụ Mạng & Bảo mật

Tư vấn, thiết kế, triển khai hệ thống mạng (Campus, WAN, Wireless,…) Phân tích và kiểm tra, tối ưu hoạt động mạng...

Xem thêm